SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

◆人事管理也称人力资源管理,是机关或企事业单位对所属员工的一种管理。主要包括:人事档案资料、劳动合同、奖罚、物资领用、通知、考勤、工资、计件工资、
 门禁出入、就餐、培训、会议、宿舍、访客等多方面的管理。

◆本篇主要介绍人事档案资料、劳动合同、奖罚、物资领用、通知等方面的管理。

人事档案资料,俗称花名册,中国古代叫做“卯册”,是其他人事管理的基础。花名册可繁可简,根据实际需要而决定。灵灵兔的花名册属于比较繁的类型,资料
 多达80多项,例如姓名、工号、部门、组别、身份证号、地址、入职日期等等,当然,无须全部填满,最基本的几项填上即可正常使用。支持excel花名册批量导入。

◆人事档案管理界面,多达76项人事相关信息登记,必填信息6项(考勤号、工号、姓名、部门、性别、入职日期):

◆灵灵兔考勤软件安装环境:winXP、WIN7、WIN8、WIN10以及各种WIN服务器版本。

◆灵灵兔考勤软件需要数据库支持:SQL2000或SQL2005或SQL2008等等SQL版本的数据库。

◆灵灵兔考勤软件按语言分类:中文简体版、中文繁体版、英文版(兼容亚洲大多数国家语言包,例如越南、韩国、日本等等)

◆灵灵兔考勤软件按网络模式分类:单机版、局域网版、互联网版;C/S架构。

◆灵灵兔考勤软件兼容考勤机:中控全系列打卡指纹人脸考勤机、深圳方卡FICD20考勤机、依时利889考勤机、舒特6688考勤机等

◆更多资料请客户朋友联系灵灵公司索取。
网站备案号浙ICP备20002557号
Xem thêm

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Phần mềm chấm công Paradise HR tự động như thế nào? ☄️ Lập danh sách công nhân từ file excel, sau đó nhập vào phần mềm, một lúc sau danh sách nhân …

Xem thêm

SẢN PHẨM VÀ CHỨC NĂNG CỦA CHÚNG TÔI

Đặc điểm nổi bật nhất của loại phần mềm này là: + Tính toán dữ liệu nhanh + Giao diện thân thiện + Tự động tìm ca làm việc + Hệ thống báo cáo đa dạng

一、数据库以及灵灵兔软件的安装与操作
1.安装sql2000 2.安装灵灵兔软件 3.安装加密狗驱动 4.安装中控考勤机驱动
5.sql数据库备份 6.sql数据库还原    
更多教程请联系灵灵公司索取!
网站备案号浙ICP备20002557号

TIN TỨC

Liên hệ tư vấn mua hàng